• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Wpływ sztucznej inteligencji na biznes.

Rynek ubezpieczeń jest najogromniejszym rynkiem doglądanym przez krajowy rejestr walutowy w Polsce. Dziś ubezpieczyć można niemalże wszystko, na dodatek przed wszystkimi zagrożeniami oraz ryzykami. Najczęściej jednak sprzedawanym ubezpieczeniem jest ubezpieczenia nowy targ – innymi słowy ubezpieczenia od odpowiedzialności społecznej. Wyróżniamy trzy newralgiczne grupy ubezpieczeń OC: ubezpieczenie OC pojazdu, OC zawodowe i OC w życiu prywatnym. Tu pzu nowy targ chroni nas przed następstwami finansowymi, kiedy wyrządzimy szkodę na osobie bądź też mieniu w trakcie kierowania samochodem ustawowo dopuszczonym do ruchu drogowego. Na pewno ubezpieczenie chroni przed odpowiedzialnością związaną ze szkodami powstałymi w wyniku pracy: kiedy zostanie zniszczone powierzone mienie, gdy błąd narazi kontrahentów bądź też pracowników na straty oraz tak dalej – tutaj zobacz ofertę. Ostatnia wspólnota zabezpieczeń OC chroni nas przed odpowiedzialnością w życiu prywatnym: gdy w czasie wolnym od pracy zdarzy się coś, za co będziemy musieli ponieść odpowiedzialność finansową powiązaną z uszkodzeniem mienia bądź też zdrowia osób trzecich – na przykład przez awarię w mieszkaniu, której efekty odczują sąsiedzi.

1. Zobacz stronę

2. Znajdź więcej

3. Przeczytaj to

4. Sprawdź stronę

Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym.

Categories: Biznes

Comments are closed.